Passa på att ta vägen om Östra Real på torsdag eftermiddag och
passa på att handla något användbart eller gott hos UF-företagarna.
Vårmarknaden är igång kl 15-18
.