Stockholm Strand Rotaryklubb - Historik
Stockholm Strand Rotaryklubb/ Rotary Club of Stockholm Strand
Stockholm Strand Rotaryklubb erhöll sin klubbcharter av Rotary International den 9 februari 1993.
Den 19 sep 1992 åtog sig Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb att stå som fadderklubb för Stockholm
Strand.
Programdeklarationen (på rim) som antogs vid charterfesten den 27 mars 1993 löd så här:
- Vi ville bilda en klubb i Rotary-familjens sköte, på morgonen vi skulle ha möte.
- En låg medelålder skulle medlemmarna ha. Det tänkte vi för aktivitetsnivån var bra.
- Hög andel kvinnor sade vi speglar samhället vi lever uti.
- Kamratskap, att ge en hjälpande hand ska vara viktigt för oss i Stockholm Strand.
- Föredragen ska ha hög kvalité ska vara viktigt för vårt utvecklande.
- Internationella nya fränder ska vi odla genom kontakter med många länder.
- Lite av hjälpsamma samariter vi ska vara och tacksamma för det vi i våra hjärtan ska spara.

 
Stockholm Strand Rotaryklubb idag (2020) består av ca. 30 rotarianer, lika många kvinnor som män. Genomsnittsåldern är lägre än den är generellt hos många andra rotaryklubbar idag vilket gjorde att klubben tidigt fick stämpeln "Kindergarten på Blasieholmen". Men samtidigt har smeknamnet blivit en påminnelse att inte överge vår ambition att vara en rotaryklubb som medvetet alltid välkomnat ett yngre sinnelag, ung tankar, yngre rotarianer och några lite äldre som fortfarande är unga i sinnet).
 
Möteplatser
Stockholm Strand Rotaryklubbs möteplatser har sedan charter har varit:
Radisson Strand Hotel 1993-2001,
Berns Hotel Röda Rummet hösten 2001,
Restaurang Safiren (namnändrat till Blasieholmens restaurang) 2002 -- 2018
Bank Hotel 2018 -2022
Bistro Crème, på Blasieholmen. 2022-
 
Medlemmar
Medlemsantalet har varierat genom åren
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
 
Hedersmedlemmar
Stockholm Strand Rotaryklubb har endast en hedersmedlem, Sten R. Andersson. Sten var med och tog initiativ till bildandet av Stockholm Strand Rotaryklubb 1992, då som medlem av Stockholm City Första Frukost Rotaryklubb och förärades 2018 ett hedersmedlemskap som erkänsla för alla de år han fortsatt att stödja verksamheten hos Stockholm Strand Rotaryklubb.
 
Klubbpresidenter sedan charter 1993
Stockholm Strand Rotaryklubb erhöll sin Charter den 8 februari 1993. v
1993 - 1994    Stephan Bruns, Charterpresident
1994 - 1995    Marianne Nordin
1995 - 1996    Jan Fjellström
1996 - 1997    Kaj Torstensson
1997 - 1998    Birgitta “Birre” Espling
1998 - 1999    Lotta Löfgren-Markör
1999 - 2000    Bo Sundmark
2000 - 2001    Tord Elfwendahl
2001 - 2002    Frida Fridh
2002 - 2003    Tibor Havas
2003 - 2004    Nina Brunstedt
2004 - 2005    Folke Gerhardt
2005 - 2006    Sten Sjöstedt
2006 - 2007    Ulrica Franzén
2007 - 2008    Peter Moberg
2008 - 2009    Kari Golab-Trombetta
2009 - 2010    Claes Nordfeldt
2010 - 2011    Agneta Marcks von Würtemberg
2011 - 2012    Leif Gustafsson
2012 - 2013    Helena Ölander
2013 - 2014    Sten Engdahl
2014 - 2015    Pia Holmstedt
2015 - 2016    Petter Larsson
2016 - 2017    Maria Heineman/Niclas Klintheim
2017 - 2018    Mikael Häussling- Löwgren
2018 - 2019    Tord Elfwendahl
2019 - 2020    Tord Elfwendahl
2020 - 2021    Julio Vargas
2021 - 2022.   Åsa Karlsson
2022 - 2023    Klas Holmlund
2023 - 2024    Tord Elfwendahl
2024 - 2025.   Yasser Al-Maliki

Klubbtjänstkommittén hade möte 1994

 
2003, i samband med klubben 10-årsjubileum togs denna bild av nästan alla klubbpresidenter sedan charter.
 


Stockholm Strand 25 år.


EndPolioNow insamling tillsammans med Ejes Choklad 2022 blev mycket

 
 
 
Stockholm Strand har följande Paul Harris Fellows
Natascha Andersson 1998
Bo Sundmark 2001, xx xx xx xx xx 2020, 2021
Nils Fransson 2001
Tord Elfwendahl 2001, 2007, 2012, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020, 2021, 2022, 2024
Folke Gerhardt 2008, 2008
Marie-Ann Widén 2009, xx, 2020
Frida Fridh 2010
Åsa Andrae 2014
Annika Castwall 2015, 2016
Margareta Geijron 2015
Anders Ekholm 2016
Mary Juusela 2016
Helena Palmheden 2016
Mikael Ljungman 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Åsa Karlsson 2018, 2021
Erik Sturesson 2018
Helene Edholm Elfwendahl 2019, 2022
Klas Holmlund 2020
Mats Wallin 2020
Annika Willander 2020
Julio Vargas 2021
Jakob Larsson 2023
Anders Eriksson 2023
 


 
 
 
Stockholm Strand Rotarylubb