Några enkla tumregler för vår rotaryklubbs projekt.
 
Varje rotarian i vår rotaryklubb har rätt att inleda och driva ett eller flera projekt, och får använda Stockholm Strand Rotaryklubbs namn för ändamålet och för projektets genomförande.
Ett projekt kan vara ett litet projekt som endast pågår några veckor, exempelvis ett lotteri för ett specifikt ändamål. Ett projekt kan även vara något större och pågå lite längre över flera verksamhetsår, exempelvis vårt projekt för UKV. 
 
Alla projekt oavsett storlek ska däremot ha till syfte att skapa ett överskott/avkastning som gynnar ett i förväg bestämt ändamål/syfte.
Redovisning av uppnått resultat görs av den som varit projektansvarig till klubbens skattmästare.
 
Det är däremot viktigt att tänka på att varje projekt utförs under eget och självständigt ekonomiskt ansvar och Stockholm Strand Rotaryklubb kan aldrig stå för någon ekonomisk risk eller kreditgivning.
Det betyder att vi måste först samla in pengar för att kunna spendera pengar!

Exempel på projekt:
- Lotteri för att stödja ett ändamål, exempelvis UF
- Modevisning med lotteri för att stödja ett ändamål, exempelvis End Polio Now
- Kapprodd runt Skeppsholmen för att stödja Hållbarhetspremien för UF
- Ploggning på Blasieholmen, Skeppsholmen och Kastellholmen till förmån för Belysningsprojektet
- Stadsrundvandring på Blasieholmen, Skeppsholmen till förmån för KIVA
- Försäljning av choklad till förmån för End Polio Now
- Visning på Bukowski med efterföljande middag på Sällskapet till förmån för UKV
- Musikarrangemang på Skeppsholmen till förmån för End Polio Now
- Minigolftävling till förmån för KIVA
- AW till förmån för ett ändamål