Denna sida under bearbetning:
 
 
Ung Företagsamhet (UF)
Ändamål: Aktivt stödja Ung Företagsamhet på Östra Real Gymnasium under läsåret som föreläsare, rådgivare och mentorer.
Projektansvarig: Mats Wallin
 
 
Hållbarhetspriset (UF)
Ändamål: Premiera det UF-företag på Östra Real Gymnasium som på bästa sätt integrerat FN:s miljömål i sitt företags affärsverksamhet.
Premiering består av diplomering samt inbjudan till ex studiebesök, seminarium.
Projektansvarig: Mats Wallin

 
Unga Kvinnors Värn (UKV)
Ändamål: Att primärt stödja UKVs kvinnor genom insatser och gåvor. Särskilt fokus på utbildning och praktikplats. Sekundärt stödjer vi UKVs organisation med insatser och gåvor där klubbens nätverk har kompetens och möjlighet.
Projektansvarig: Marie Ann Widén
 
 
Juryarbete Ung Företagssamhet SM-final
Ändamål: Att medverka i juryarbetet i Ung Företagssamhets SM-final.
Samordningsansvarig: Bo Sundmark
 
 
Mentorprogrammet på Skeppsholmens folkhögskola
Ändamål: I samarbete med Integrationsprogrammet  på Skeppsholmens folkhögskola erbjuda nyanlända personer stöd och rådgivning för att underlätta deras etablering i samhället.
Projektansvarig: Bo Sundmark
 
 
Tre små hjältar för END POLIO NOW
Ändamål: Att tillsammans med Ejes Choklad, ett av Sveriges äldsta och ledande familjeföretag inom choklad och konfektyr,
säljer klubben Ejes Choklads gelehallon, de Tre små hjältarna, under oktober månad med avslutning på Poliodagen 24 oktober 2020.
Detta gör vi till förmån för End Polio Now inom TRF (The Rotary Foundation).
Projektansvarig 2020: Åsa Karlsson
 
 
KIVA
Ändamål: Att via mikrolån hos organisationen Kiva hjälpa låntagare att starta eller utöka eget företag, studera, förbättra levnadsvillkor och realisera sin potential. I många länder är det svårt för personer utan fullgod skolgång, och utan goda bank kontakter att erhålla lån. Där skapar den ideella, icke vinstdrivande organisationen Kiva en möjlighet för dessa personer att förbättra sina levnadsvillkor.
Projektansvarig: Annika Willander
 
 
Trädåterplanteringsprojekt i Rumänien
Ändamål: Att tillsammans med rotaryklubben i Aradea (D2241) i Rumänien bidra till återplantering av 1.000.000 träd i Rumänien
Projektansvarig: Tord Elfwendahl