Mentorprogrammet på Skeppsholmens folkhögskola
Ändamål: I samarbete med Integrationsprogrammet  på Skeppsholmens folkhögskola erbjuda yanlända personer stöd och rådgivning för att underlätta deras etablering i samhället.
 
 
Trädåterplanteringsprojekt i Rumänien
Ändamål: Att tillsammans med rotaryklubben i Aradea (D2241) i Rumänien bidra till återplantering av 1.000.000 träd i Rumänien