Tidigare projekt
 
Ung Företagsamhet/CANJAC-stipendiet
Under flera år delade Stockholm Strand Rotaryklubb ut ett stipendium till en ungdom från Ung Företagsamhet som gjorde det möjligt att delta i CANJAC, The Canadian National Junior Achievement Conference.
Stipendiat delades ut till den elev som drivit ett projekt inom Ung Företagsamhet, Stockholmskretsen, och som inom Stockholmskretsen skriver bäst på Young Enterprise International Examination, som utfärdas av Cambridge University.
Stipendiet sponsrades under flera år av Arthur Andersen. Fr o m 2001 övertogs sponsorskapet av Ernst & Young. Ansvaret för att hitta en värdfamilj i Kanada föll på Stockholm Strand Rotaryklubb i samarbete med rotaryklubbar i Kanada.
Syfte med med deltagandet vid den årliga CANJAC konferensen var:
• att utbyta erfarenhet från JA företag och ekonomiska utbildning
• att lära sig mer om Kanada, nordamerika och globala företagsfrågor
• att lära mer om management, ledarskap, affärsverksamhet och personlig skicklighet
• att möta unga människor från hela världen
• att skapa möjlighet för dialog och debatt kring aktuella affärs- och ekonomiska trender
• att erbjuda en positiv, social och utbildande erfarenhet
Ung Företagsamhet/CANJAC-stipendiet bestod av två delar:
• Den ene delen täcker kostnaden för flygbiljett t/r Sverige – Kanada
• Den andra delen ger stipendiaten möjlighet att stanna ytterligare en vecka i Kanada som gäst till en lokal Rotaryklubb, för att ge stipendiaten möjlighet att uppleva Kanada och knyta vänskapsband med värdfamilj och jämnåriga ungdomar.
 
GSE, Group Study Exchange
Under flera år var Stockholm Strand Rotaryklubb väldigt engagerade i och drivande in GSE, Group Study Exchange. GSE finansierades av TRF (The Rotary Foundation) och gjorde det möjligt för några yngre som representerade olika yrken att med en erfaren rotarian som ledare "Team Leader" åka på ett 4-5 veckors studieutbyte med ett annat rotarydistrikt i världen. Detta yrkesutbyte innebar samtidigt att en motsvarande grupp besökte vårt rotarydistrikt under samma tid. Stockholm Strand Rotaryklubb var mycket aktiva i GSE-arbetet, både genom att hjälpa till med värdskapet och lägga upp programmet för det GSE-team som kom hit. Flera ledare var dessutom från Stockholm Strand.