På torsdag pratar vi sommarläger. Välkommen

Rotary Summer Camp Roslagen augusti 2024
I augusti kommer ungdomar från olika länder till Sverige för att vistas på Sommar Camp.

Rotarys Sommar Camps arrangeras på många ställen runt om i världen och erbjuder ungdomar

en möjlighet att under ett par roliga och intressanta veckor uppleva, tillsammans med andra ungdomar, ett
främmande lands kultur och friluftsliv. Vår klubb har fått ett erbjudande att medverka i år och delta.
Vi träffas på torsdag för att prata mer om vad vi vill och kan tillföra ungdomarnas vistelse här.

 

Välkommen på torsdag till en intressant och lärande veckomöte.

Vi ses om vanligt på Bistro Crème, Blasieholmsgatan 1, kl 07.30 - 08.45.